Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami

przystepna_gramatyka_angielska_largeRyszard Purski powraca na rynek wydawniczy publikacją „Przystępna gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami”. Książka zawiera podane w zrozumiałej formie zasady gramatyki angielskiej, akcentując elementy szczególnie trudne dla Polaków. Ponadto, czytelnik znajdzie w niej ćwiczenia, dające możliwość porównywania zdań podrzędnych z ich równoważnikami, również w formie dwujęzycznej. Na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń, umożliwiający porównanie ich z poprawnymi formami. „Przystępna gramatyka języka angielskiego”, to bardzo cenna publikacja zarówno dla osób zaczynających uczyć się tego języka, jak i tych, które już znają jego podstawy.

Określniki są częściami mowy występującymi z rzeczownikami i dlatego nazywane są niekiedy przymiotnikami. W odróżnieniu od przymiotników nie opisują jednak rzeczowników, tylko je wskazują, klasyfikują lub wyliczają. W języku angielskim do określników zaliczane są:

  • przedimki (a/an, the),
  • określniki wskazujące (this, these, that, those, such),
  • określniki dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, their),
  • określniki pytające i względne (what, whatever, which, whichever, whose),
  • określniki ilościowe: oceniające (np.: a little-little, a few-few) oraz liczebniki.
  • wyrazy: some, any, no, each, every, all, both, either, neither, other, another, występujące razem z rzeczownikami.

            Zauważmy, że nie zestawia się praktycznie obok siebie przedimków, określników wskazujących i określników dzierżawczych. Mówimy lub piszemy np.: the pen, this pen lub my pen. Niepoprawnie jest natomiast: the my pen, the this pen, my this pen lub this my pen. Wyjątkiem jest określnik such, po którym może wystąpić przedimek nieokreślony, np: such a pen, such an idiot.

            Możliwe jest natomiast zestawianie przedimków, określników wskazujących i określników dzierżawczych z pozostałymi określnikami, które mogą także występować obok siebie, z zachowaniem odpowiedniego sensu, np.:

 

            her many friends – the most people – these few boys – all five – any more – every few    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • Facebook
  • YouTube